Lek. Janusz Wójcicki

71 700 05 31

O lekarzu:

Doktor Janusz Wójcicki to specjalista I i II stopnia z chorób płuc.


Jest absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Przebieg 38 letniej pracy zawodowej Doktora Wójcickiego związany jest z z chorobami układu oddechowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ciągu 33-letniej pracy w Oddziale Pulmonologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz 5 letniej w Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej i Poradni Odwykowej dla Palaczy Tytoniu.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Bierze udział w kongresach, sympozjach, konferencjach, posiedzeniach naukowych, webinariach. Systematycznie śledzi aktualne piśmiennictwo fachowe. Potwierdzeniem tego jest posiadanie licznych certyfikatów i dyplomów.

Obszary zainteresowań:

  • płucne powikłania COVID-19,
  • diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej wg najnowszych wytycznych GINA,
  • diagnostyka i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc /POChP/ zgodnie z zaleceniami GOLD,
  • diagnostyka przewlekłego kaszlu,
  • terapia antynikotynowa,
  • spirometria i próba rozkurczowa,
  • ukierunkowanie postępowania w nowo wykrytych nieprawidłowościach w obrazie RTG klatki piersiowej i TK klatki piersiowej,
  • wstępna diagnostyka i monitorowanie wybranych schorzeń układu oddechowego /sarkoidoza, zmiany śródmiąższowe w płucach, zaburzenia oddychania podczas snu i inne/.

Dodatkowe informacje o wizytach

4.8/5 - (191 votes)

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: nie

Przyjmuje dzieci: nie

Lekarz przyjmuje w zakresie:

Lekarz przyjmuje w:

Cennik:

Konsultacja pulmonologiczna

Cena badania: 250

Spirometria

Cena badania: 70

Sprawdź innych specjalistów

Endokrynolog
lek. Barbara Lemańska

Radiolog
lek. Daniel Hołownia

kardiolog w trakcie specjalizacji
Lek. Piotr Kotwicki

kardiolog
lek. Joanna Bugała

Najnowsze opinie pacjentów o naszych usługach

 

Rejestracja online

Zapraszamy do korzystania z internetowej rejestracji do poradni i lekarzy Centrum Medycznego OMNI CLinic we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56.