Lek. Janusz Wójcicki

71 700 05 31

O lekarzu:

Doktor Janusz Wójcicki to specjalista I i II stopnia z chorób płuc.


Jest absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Przebieg 38 letniej pracy zawodowej Doktora Wójcickiego związany jest z z chorobami układu oddechowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ciągu 33-letniej pracy w Oddziale Pulmonologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz 5 letniej w Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej i Poradni Odwykowej dla Palaczy Tytoniu.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Bierze udział w kongresach, sympozjach, konferencjach, posiedzeniach naukowych, webinariach. Systematycznie śledzi aktualne piśmiennictwo fachowe. Potwierdzeniem tego jest posiadanie licznych certyfikatów i dyplomów.

Obszary zainteresowań:

  • płucne powikłania COVID-19,
  • diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej wg najnowszych wytycznych GINA,
  • diagnostyka i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc /POChP/ zgodnie z zaleceniami GOLD,
  • diagnostyka przewlekłego kaszlu,
  • terapia antynikotynowa,
  • spirometria i próba rozkurczowa,
  • ukierunkowanie postępowania w nowo wykrytych nieprawidłowościach w obrazie RTG klatki piersiowej i TK klatki piersiowej,
  • wstępna diagnostyka i monitorowanie wybranych schorzeń układu oddechowego /sarkoidoza, zmiany śródmiąższowe w płucach, zaburzenia oddychania podczas snu i inne/.

Dodatkowe informacje o wizytach

4.8/5 - (176 votes)

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: nie

Przyjmuje dzieci: nie

Lekarz przyjmuje w zakresie:

Cennik:

Konsultacja pulmonologiczna

Cena badania: 200

Spirometria

Cena badania: 55

Sprawdź innych specjalistów

dietetyk
Mgr Iwona Gryszkin

kardiologia
dr n. med. Wojciech Kucharski

Hipertensjolog
lek. Joanna Aramowicz-Niedzielska

Ortopeda
lek. Beata Majchrzak

Najnowsze opinie pacjentów o naszych usługach

Rejestracja online

Zapraszamy do korzystania z internetowej rejestracji do poradni i lekarzy Centrum Medycznego OMNI CLinic we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56.