Sigmoidoskopia z polipektomią

Informacje o badaniu

Sigmoidoskopia to badanie, które pozwala uwidocznić śluzówkę odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego. Sigmoidoskopia jest wykonywana jako badanie w celu diagnostyki takich objawów jak biegunka, krwawienie, zapalenie jelita, zmiana rytmu i typu wypróżnień, zmiana koloru i konsystencji stolca. Sigmoidoskopia jest również stosowana jako badanie profilaktyczne w rodzinach z rodzinnym występowaniem raka jelita grubego.

Przed badaniem odbytnica i końcowy odcinek jelita grubego musi zostać całkowicie oczyszczone ze stolca. Do przygotowania wystarczające jest wykonanie 1 lub 2 lewatyw przed badaniem. Jeżeli jelito nie jest odpowiednio przygotowane badanie może być niemożliwe do wykonania.

Podczas badania pacjent pozostaje świadomy. Badanie jest zwykle dobrze tolerowane i powoduje jedynie niewielki dyskomfort. Ściana wewnętrzna jelita posiada skąpe unerwienie dlatego też pacjenci nie czują ruchów instrumentu wewnątrz jelita. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach. Bardzo uważnie oglądana jest śluzówka jelita grubego.

Jeżeli podczas badania lekarz zauważa miejsce podejrzane, wykonuje biopsję zmiany i przesyła preparat do badania histopatologicznego. Lekarz może w takim przypadku zlecić wykonanie kolonoskopii, która pozwala ocenić całe jelito grube.

Personel wykonujący badania
lek. Waldemar Gachowski

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: tak

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje: konsultuje pacjentów w ramach poradni gastroenterologicznej, wykonuje badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia) oraz opisuje testy wodorowe oraz wodorowo-metnaowe

Cennik
Konsultacja gastroenterologa - wizyta pierwszorazowa

Cena badania: 180

Konsultacja gastroenterologa - wizyta kontrolna

Cena badania: 180

Gastroskopia (badanie podstawowe)

Cena badania: 250

Kolonoskopia (badanie podstawowe)

Cena badania: 400

Sigmoidoskopia

Cena badania: 200

lek. Paweł Rybka

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: tak

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje: konsultuje pacjentów w poradni oraz wykonuje badania gastroskopii i kolonoskopii w pracowni endoskopii

Cennik
Konsultacja gastroenterologiczna

Cena badania: 180

Gastroskopia

Cena badania: 250

Kolonoskpia

Cena badania: 400

lek. Bogusław Paliszek-Saładyga

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: nie

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje: wykonuje gastroskopię i kolonoskopię, także w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Cennik
Gastroskopia

Cena badania: 250

Kolonoskopia

Cena badania: 400

lek. Łukasz Janczura

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: tak

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje:

Cennik
Konsultacja gastrologiczna (gastroenterologiczna)

Cena badania: 180

Gastroskopia

Cena badania: 250

Kolonoskopia

Cena badania: 400

lek. Kamil Mućko

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: nie

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym:

Dodatkowe informacje: wykonuje tylko badania gastroskopii i kolonoskopii

Cennik
Gastroskopia

Cena badania: 250

Kolonoskopia

Cena badania: 400

Najnowsze opinie pacjentów o naszych usługach

Rejestracja online

Zapraszamy do korzystania z internetowej rejestracji do poradni i lekarzy Centrum Medycznego OMNI CLinic we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56.