Lek. Anna Matuszczyk

71 700 05 31

O lekarzu:

Lek. Anna Matuszczyk jest specjalistą kardiologiem, tytuł specjalisty uzyskała w listopadzie 2022 roku..

Studia medyczne ukończyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w 2015 r.

Szkolenie specjalizacyjne z kardiologii rozpoczęła w grudniu 2016 r. w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (obecnie Instytut Chorób Serca). Od 2021 r. szkolenie specjalizacyjne kontynuowała w Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego, gdzie po ukończeniu specjalizacji pracuje na stanowisku Starszego Asystenta do chwili obecnej.

Doświadczenie zawodowe stale poszerza dzięki uczestnictwu w certyfikowanych kursach i warsztatach z echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej oraz konferencjach naukowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce kardiologicznej: wykonuje badanie USG serca, interpretuje badania holter EKG oraz ABPM.

Dodatkowe informacje o wizytach

Oceń

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: nie

Przyjmuje dzieci: nie

Dodatkowe informacje: wykonuje USG serca w trakcie wizyty

Lekarz przyjmuje w zakresie:

Lekarz przyjmuje w:

Cennik:

Konsultacja kardiologiczna z EKG

Cena badania: 250

Konsultacja kardiologiczna z EKG i USG serca

Cena badania: 350

Sprawdź innych specjalistów

Urolog
lek. Waldemar Bonczar

dermatolog, dermatolog dziecięcy
Dr n. med. Radomir Reszke

choroby wewnętrzne, radioterapia onkologiczna
Lek. Sylwia Wnuk

Ortopeda
lek. Kamil Heine

Najnowsze opinie pacjentów o naszych usługach

 

Rejestracja online

Zapraszamy do korzystania z internetowej rejestracji do poradni i lekarzy Centrum Medycznego OMNI CLinic we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56.