Holter EKG - Badanie metodą Holtera

Informacje o badaniu

W dzisiejszych czasach cały układ krążenia często jest mocno nadwyrężany, co powoduje zaburzenia jego pracy i trudności w codziennym funkcjonowaniu. By dokonać wiarygodnej oceny pracy mięśnia sercowego konieczny jest odpowiednio długi pomiar jego pracy.

Możliwe jest to dzięki badaniu z pomocą aparatu holter EKG.

Założenie elektrod i przekazanie urządzenia poprzedzone jest wprowadzeniem danych pacjenta do rejestratora i jego konfiguracją pod kątem danego badania. Pielęgniarka przykleja na ciele pacjenta elektrody samoprzylepne i podpina do nich rejestrator. Po przeszkoleniu ze sposobu użytkowania aparatu, pacjent idzie do domu. Ze względu na obecność elektrod na ciele, przez 24 godziny pacjent nie może się kąpać.

Następnego dnia pacjent zgłasza się do poradni celem zdjęcia elektrod i holtera. Na kolejnej wizycie u specjalisty kardiologa, lekarz omawia z pacjentem wyniki badania

Personel wykonujący badania
dr n. med. Edyta Staniszewska-Marszałek

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: tak

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje: wykonuje USG serca (echo serca), interpretuje badania holter, EKG oraz wydaje zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegów operacyjnych

Cennik
Konsultacja kardiologa z EKG

Cena badania: 200

Konsultacja kardiologa z EKG i USG serca (echo serca)

Cena badania: 300

USG serca (echo serca)

Cena badania: 160

Holter ciśnieniowy

Cena badania: 150

Holter EKG

Cena badania: 180

dr. n. med. Aneta Stachurska

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: tak

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje: wykonuje USG serca, holter ciśnieniowy, wydaje zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegów operacyjnych

Cennik
Konsultacja kardiologiczna z EKG

Cena badania: 220

Konsultacja kardiologiczna z EKG oraz USG serca

Cena badania: 320

Badanie USG serca (echo serca)

Cena badania: 180

Holter ciśnieniowy

Cena badania: 150

Holter EKG

Cena badania: 180

lek. Joanna Aramowicz-Niedzielska

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: tak

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje: ocenia wyniki badań holtera ciśnieniowego (ABPM, RR)

Cennik
Konsultacja hipertensjologiczna

Cena badania: 180

Konsultacja internistyczna

Cena badania: 180

Holter ciśnieniowy

Cena badania: 150

Holter EKG

Cena badania: 180

dr n. med. Irena Owczarek

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: nie

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym: angielski

Dodatkowe informacje: wykonuje USG serca (echo serca), interpretuje badania holter, EKG oraz wydaje zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegów operacyjnych

Cennik
Konsultacja kardiologa z EKG

Cena badania: 200

Konsultacja kardiologa z EKG i USG serca (echo serca)

Cena badania: 300

USG serca (echo serca)

Cena badania: 150

Holter ciśnieniowy

Cena badania: 150

Holter EKG

Cena badania: 180

lek. Joanna Bugała

Wizyty stacjonarne: tak

Teleporady: tak

Przyjmuje dzieci: nie

Konsultacje w j. obcym:

Dodatkowe informacje: Wykonuje USG serca, holter ciśnieniowy, holter ekg, wydaje zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegów operacyjnych

Cennik
Konsultacja kardiologiczna z EKG

Cena badania: 200

Konsultacja kardiologa z EKG i USG serca (echo serca)

Cena badania: 300

USG serca (echo serca)

Cena badania: 150

Holter ciśnieniowy

Cena badania: 150

Holter EKG

Cena badania: 180

Najnowsze opinie pacjentów o naszych usługach

Rejestracja online

Zapraszamy do korzystania z internetowej rejestracji do poradni i lekarzy Centrum Medycznego OMNI CLinic we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56.