71 700 05 31

Strona główna » Допомога клініки OMNI Clinic для біженців з України.

Допомога клініки OMNI Clinic для біженців з України

(POMOC OMNI CLINIC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY)

Пропонуємо медичну допомогу пацієнтам, які мають довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща, або печатку Прикордонної служби Польщі в проїзному документі (паспорті), що підтверджує їх легальне перебування на території Республіки Польща після перетину кордону з 24 лютого 2022 р. у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

(Oferujemy pomoc medyczną dla Pacjentów, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży (paszport), potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. )

Актуально доступні медичні послуги (AKTUALNIE DOSTĘPNE USŁUGI MEDYCZNE)

безкоштовні консультації лікарів-спеціалістів (bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie)

пацієнти дорослі (pacjenci dorośli)

 • алергологія (alergologii)
 • судинна хірургія (chirurgii naczyniowej)
 • діабетологія (diabetologii)
 • ендокринологія (endokrynologii)
 • гастроентерологія (gastroenterologii)
 • терапія (interny)
 • кардіологія (kardiologii)
 • нефрологія (nefrologii)
 • неврологія (neurologia)
 • ортопедія (ortopedii)
 • пульмонологія (pulmonologii)

діти (dzieci)

 • алергологія (від 6 р.життя) alergologii (od 6 r.ż.)
 • хірургія (chirurgii)
 • гастрологія (gastrolog)
 • ортопедія (ortopedii)
 • пульмонологія (від 6 р.життя) pulmonologii (od 6 r.ż.)

безкоштовна УЗД (bezpłatna diagnostyka USG)

безкоштовна ендоскопія (bezpłatne badania endoskopowe)

 • гастроскопія (gastroskopia)
 • колоноскопія (kolonoskopia)

безкоштовні діагностичні дослідження (УЗД, холтери, спірометрія (bezpłatne badania diagnostyczne: badanie EKG, holtery, spirometria)

безкоштовні лабораторні дослідження з переліку лабораторії ALAB, такі як:
ШОЕ, Морфологія, Глюкоза, Холестерин загальний. Всі інші аналізи будуть оплачуватись згідно з вартості даного аналізу (прейскурант в рецепції) bezpłatne badania laboratoryjne z oferty laboratorium ALAB, tj. morfologia, glukoza, OВ, cholesterol całkowity. Pozostałe badania będą rozliczane wg kosztów zakupu badania (cennik dostępny w rejestracji)

Як записатись на візит (JAK UMÓWIĆ WIZYTĘ)

Подзвонити на номер +48 500 063 370 від понеділку до п’ятниці між (8-16) годинами (україномовний працівник)
Zadzwoń na numer +48 500 063 370 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod którym dyżuruje pracownik posługujący się językiem ukraińskim.

Якщо говориш польською або англійською, можеш подзвонити на номер 717000531
з пн.-пт.7.00-20.00, а також в сб. 8.00-14.00.
Jeśli znasz język polski lub angielski, możesz zadzwonić na numer 717000531 czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Що взяти з собою на візит (CO ZABRAĆ NA WIZYTĘ) 

З собою по можливості мати попередню медичну документацію-довідки, рецепти, інформаційні карти з перебування в стаціонарі, тощо (навіть якщо вони тільки українською або російською мовою).

Na wizytę warto zabrać, w miarę możliwości, dotychczasową dokumentację medyczną – zaświadczenia lekarskie, recepty, karty informacyjne z pobytów w szpitalu i tym podobne. Największą wartość będą miały dokumenty przetłumaczone na język polski, ale jeśli są wyłącznie po ukraińsku lub po rosyjsku – proszę je również ze sobą zabrać.

По можливості бажано звертатись з довіреною особою, яка зможе перекласти на польську і встановити контакт з лікарем

W miarę możliwości warto mieć ze sobą również zaufaną osobę, która pomoże w tłumaczeniu zgłaszanego problemu zdrowotnego na język polski i ułatwi kontakt z lekarzem.

Список основних і доступних без рецепту лікарських засобів (WYKAZ PODSTAWOWYCH I DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY LEKÓW)

Рекомендуємо ознайомитись зі списком ліків для невідкладної допомоги, які відпускаються без рецепта в Польщі (наприклад, від головного болю, застуди). Ці препарати можна придбати в аптеках, а в деяких випадках і в продуктових магазинах або на заправках.
Пам’ятайте, якщо симптоматичне лікування недостатнє або симптоми погіршуються або мають тривожний характер – негайно зверніться до лікаря.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem dostępnych w Polsce bez recepty leków pierwszej potrzeby (np. na ból głowy, przeziębienie). Leki te można nabyć w aptekach, a w wybranych przypadkach także w sklepach spożywczych czy stacjach benzynowych.
Pamiętaj, jeśli leczenie objawowe jest niewystarczające lub dolegliwości nasilają się lub mają niepokojący charakter – skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem.

Ліки від типових захворювань UKR.docx доступні в Польщі без рецепта

Потрібна телефонна консультація після роботи центру (POTRZEBUJESZ PORADY TELEFONICZNEJ PO GODZINACH PRACY CENTRUM)

Телеплатформа першого контакту (ТПК) – це телефонний довідковий центр у випадках, не загрожуючих життю та здоров’ю, за номером 800 137 200. ТПК доступний у неробочий час закладів первинної медико-санітарної допомоги, тобто з пн.-пт.18:00-08:00 наступного дня, в суботу та неділю та інші державні свята з 8:00 – 8:00 наступного дня. Гаряча лінія наразі підтримується польською, англійською та українською мовами.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) to telefoniczne centrum pomocy w stanach nie zagrażających życiu i zdrowiu dostępne pod numerem 800 137 200. TPK jest dostępna poza godzinami pracy placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

DOM – ДОМАШНЯ ОПІКА МЕДИЧНА

ЕКСТРЕННА ДОПОМОГА 112 (NUMER ALARMOWY 112)

Телефонуйте за номером екстреної допомоги 112 у надзвичайних ситуаціях, коли потрібна допомога поліції, Державної пожежної служби чи Державної медичної рятувальної служби та коли потрібні негайні дії цих служб.

Numer alarmowy 112 wybieraj w sytuacjach alarmowych, w których niezbędna jest pomoc Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego i gdy wymagane są natychmiastowe działania tych służb.

Номер екстреної допомоги 112 рятує життя! Не дзвоніть без потреби! Numer alarmowy 112 ratuje życie! Nie dzwoń bez potrzeby!

Оператори екстрених номерів у Центрах екстренних сповіщень обробляють повідомлення, зокрема, щодо:
• загрози життю, здоров’ю та безпеці,
• загрози майну та навколишньому середовищу (надзвичайні ситуації),
• загроза чиїйсь свободі
• злочини або порушення громадського порядку, коли необхідні негайні дії поліції, Державної пожежної служби або Державної медичної рятувальної служби.

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

• zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
• zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
• zagrożenia czyjejś wolności,
• przestępstw lub zakłócania porządku publicznego,
kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Дзвоніть лише в надзвичайних ситуаціях, які потребують втручання, наприклад:
• ДТП
• сильна кровотеча і пошкодження тіла,
• непритомність і втрата свідомості,
• пожежі
• ураження електричним струмом,
• інші ситуації раптової загрози життю, здоров’ю, навколишньому середовищу, майну, безпеці або громадському порядку.

 

DZWOŃ tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:
• wypadki drogowe,
• silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
• omdlenia i utrata świadomości,
• pożary,
• przypadki porażenia prądem,
• inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

 

 

 

 

Najnowsze opinie pacjentów o naszych usługach