Przygotowanie do biopsji cienkoigłowej tarczycy

Biopsja tarczycy wykonywana jest u chorego, u którego na podstawie przeprowadzonego badania ultrasonograficznego stwierdzono potrzebę oceny cytologicznej gruczołu. Jest to jedyna i najprostsza z dostępnych obecnie metod umożliwiających rozpoznanie procesu nowotworowego w gruczole tarczowym.

Taka kolejność postępowania (badanie lekarskie, badanie USG) jest zalecana przez wszystkie organizacje naukowe na świecie.

Badanie polega na pobraniu komórek do badania mikroskopowego przy pomocy specjalnej igły wprowadzanej
do narządu pod kontrolą obrazu USG. Badanie odbywa się przezskórnie i w jego trakcie Pacjent czuje kilka ukłuć w szyję.

Biopsja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, ale w pewnych wypadkach zastosowanie powyższej metody niestety może spowodować wystąpienie powikłań. Najczęstszym powikłaniem jest podbiegnięcie krwawe (siniec).

Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia powyższego powikłania należy przez 1-3 dni ( zależnie od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta oraz rodzaju leku – pod kontrolą lekarza nadzorującego leczenie przeciwkrzepliwe/p-płytkowe) przed planowaną biopsją przestać przyjmować leki przeciwkrzepliwe (rozrzedzające krew) takie jak pochodne kwasu acetylosalicylowego (aspiryna, polopiryna, acard, polocard itp.) oraz acenokumarol bądź warfaryna (sintrom, acenocumarol, warfin), Pradaxa, Xarelto , Clopidogrel, Prasugrel, Apiksaban.

UWAGA! Należy zawsze poinformować lekarza wykonującego biopsję o fakcie przyjmowania któregoś z ww. leków.

Inne powikłania obejmują: , ból i obrzęk w miejscu wkłucia, omdlenie, zakażenie, przetoka tętniczo-żylna, porażenie nerwu krtaniowego wstecznego ( ryzyko 0,04%).

Warunkiem wykonania biopsji jest także skóra czysta, bez zmian troficznych – w przypadku zmian ropnych na skórze szyi zabieg nie będzie wykonany.