Przygotowanie do wykonania ph-metrii 24 godzinnej z impedancją

Wielokanałowa impedancja prowadzona łącznie z 24-godzinną pH-materią przełykową jest badaniem pozwalającym na ocenę refluksu żołądkowo-przełykowego. Ocena impedancji pozwala na rozpoznaniu refluksu i określenie jego zasięgu, natomiast pomiar pH umożliwia ustalenie, czy epizody refleksowe mają charakter kwaśny, słabo kwaśny czy niekwaśny. Technika ta pozwala ponadto określić skład fizyczny zarzucanej do przełyku treści wyróżniającej refluks płynny, gazowy i mieszany. Badanie z zastosowaniem tej metody umożliwia także powiązanie dolegliwości odczuwanych przez pacjenta z zarejestrowanymi epizodami refluksu.

Przygotowanie do badania

dla uniknięcia wymiotów podczas zakładania sondy zaleca się pozostanie na czczo przez 6 godzin. Poinformuj lekarza o zażywanych lekach i zastosuj się do jego zaleceń odnośnie ich stosowania w okresie kilku dni przed badaniem i w czasie jego trwania. Z reguły zaleca się wstrzymanie od przyjmowania inhibitorów pompy protonowej przez 14 dni przed badaniem, innych leków wpływających na wydzielanie żołądkowe i leków prokinetycznych przez 7 dni oraz leków zobojętniających przez 24 godziny przed badaniem.

Przebieg badania

po uprzednim znieczuleniu błony śluzowej nosa i gardła preparatem znieczulającym w żelu lub aerozolu, przez nos wprowadza się do przełyku sondę wyposażoną w metalowe pierścienie umieszczone na różnej wysokości, które rejestrują zmiany impedancji  i pH. Stałość położenia pierścieni uzyskuje się przyklejając sondę plastrem do nosa. Urządzenie rejestrujące przez okres badania nosi się na pasie (analogiczne do rejestracji EKG metodą Holtera). W trakcie badania należy zachowywać się w sposób naśladujący normalną codzienną aktywność (ze względu na ryzyko zniszczenia urządzenia nie ma możliwości brania prysznica). Posiłki powinny być spożywane tak jak w każdym innym dniu. Dla potrzeb oceny wyników badania należy za pomocą odpowiednich przycisków rejestratora (lub w specjalnie prowadzonym dzienniku) zaznaczyć początek i koniec każdorazowego przyjęcia pozycji leżącej oraz wystąpienia zgagi lub bólu w klatce piersiowej. Po upływie 24 godzin sondę usuwa się a dane z rejestratora przesyła się do komputera.

Postępowanie po badaniu

badanie nie wymaga żadnego specjalnego postępowania po jego zakończeniu.

Powodzenie badań jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W przypadku impedancji z pH-materią nie opisano jednak istotnych powikłań. Sonda jest materiałem zużywalnym, jednorazowym.

Istotne informacje 

Należy poinformować lekarza prowadzącego oraz lekarza badającego jeżeli u Pani/ Pana występują problemy z krzepnięciem krwi, uczulenia na leki, stosowanie leków p/krzepliwych oraz leków p/płytkowych